СИРЕНЬНӘР БЕЛӘН МИН ЧӘЧКӘ АТТЫМ

Сиреньнәр белән мин чәчкә аттым
Гомер язымда сине очраттым.
Гомер язымда сине очраттым,
Бәхет шулдыр ул, мин аны таптым.

Бәхетебезгә әллә күз тиде
Аңлый алмадың, җаным, син мине.
Аңлый алмадың, җаным, син мине,
Мәхәббәтебез хәзер юк инде

Сине күргәч тә хисләр яңара
Сөю утында мин кабат янам.
Сөю утында мин кабат янам,
Бергә булырга безгә язмаган.

Үтәләр айлар, үтәләр еллар,
Сагынуларга бар микән дәва?
Сагынуларга бар микән дәва?
Мәңгегә калды йөрәктә яра